Industria Oy

Industria Oy tarjoaa asiantuntija-apua liikkeenjohdon tärkeimmillä osa-alueilla. Konsulteillamme on vankka kokemus yritysjohdon eri tehtävistä sekä tuloksellisesta konsulttitoiminnasta. Olemme olleet mukana useissa strategiaprosesseissa käyttäen VSB- ja TeGria-konseptejamme, joissa hyödynnetään sinisen meren strategian oppeja. Ota yhteyttä ja keskustellaan sinun sinisen meren strategiastasi: www.industria.fi

Sinisen meren idea

Sinisen meren strategia tarkoittaa vastakohtaa toiminnasta "punaisella merellä", jossa kilpaillaan verissä päin samanlaisilla ratkaisuilla kuin muutkin. Sinisen meren strategian ideana on etsiä uusia markkinoita ja toimintamalleja - eli sinisiä meriä - joilla ei ole kilpailijoita. Konseptimme mukaisesti selvitämme yrityksen nykytilanteen mukaisen kilpailutekijäanalyysin strategiakanvas-työkalun avulla. Tämän jälkeen lähdemme tutkimaan uusia vaihtoehtoja luoden yritykselle uuden strategiaprofiilin ja - uuden sinisen meren!

Analyysityökalut

Sinisen meren strategian keskeinen analyysityökalu on yrityksen kilpailutekijöitä kuvaava strategiakanvas. Sen tavoitteena on auttaa avainhenkilöitä löytämään yritykselle kilpailijoista poikkeava asiakkaan lisäarvo-/hyötykäyrä.

Vaihtoehtoisia strategia-avauksia selvitettäessä käytetään kilpailutekijöiden tarkastelun nelikenttää, kuusi tarkastelupolkua- analyysiä sekä asiakkaan hyötykarttaa.

Kokemuksia

Cirque de Soleil uudisti sirkusperinteen poistamalla perinteisen sirkuksen houkuttimet ja lisäämällä teatterista tarinallisuuden, lavasteet ja dramatiikan. QB House keksi toteuttaa Tokiossa hiustenleikkuuta pikakonseptilla, kasvattaen partureiden ansioita noin puolella. Amerikkalainen halpalentoyhtiö Southwest, englantilainen kosmetiikkayhtiö Body Shop, jopa suomalainen rockyhtye Lordi loivat menestysstrategiansa siniselle merelle.